Nhắc đến hàng Trung Quốc, rất nhiều người tỏ ra lo ngại về chất lượng, thế nhưng cho đến nay hàng Trung Quốc vẫn hiện diện trong từng con phố, khu chợ. Và mùa Tết cũng là mùa làm ăn của cánh buôn đồ Trung Quốc.