Nhiều thương hiệu đang chấp nhận đánh đổi lợi nhuận để đẩy mạnh xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng đồ chơi nhằm đón đầu làn sóng tiêu dùng.