Đồ ăn Halal vốn chỉ dành cho những người Hồi giáo, nhưng trong vài năm gần đây, loại đồ ăn này ngày càng phổ biến tại Mỹ với tốc độ tăng trưởng doanh thu tại cửa hàng tạp hoá là 15% và kênh siêu thị, nhà hàng là 30%.