Kiếm tiền từ các phần mềm cho di động không phải đơn giản khi người dùng luôn có xu hướng lựa chọn các ứng dụng được cung cấp miễn phí.