Trong khi cơ quan quản lý đang đùn đẩy trách nhiệm, người dân chịu thiệt vì bất cập điều hành giá xăng dầu, có lẽ Chính phủ sẽ phải đứng ra phân xử.