Cái gật đầu của của ban điều hành IMF sẽ đánh một mốc quan trọng cho đồng nhân dân tệ.