Trong nhiều thập kỷ liền, toàn thế giới đã tự hỏi phải gọi điện cho ai đây khi cần nói chuyện với Châu Âu. Nhưng kể từ khi bà Angela Merkel trở thành chính trị gia chế ngự châu lục này và Đức chứng tỏ mình là siêu cường, câu hỏi đó không còn đặt ra nữa.