Quân đội Trung Quốc sẽ có những thay đổi lớn khi ông Tập muốn xây dựng cấu trúc lực lượng này theo kiểu Mỹ.