Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện từ 7 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập từ Thái Lan, chiếm 58,5% thị phần.