Khi giá cả không còn là yếu tố cạnh tranh hiệu quả, các doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ khách hàng như một cứu cánh để tạo lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng.