Dù chỉ ra đời mới được 3 năm nhưng Postmates đã đặt ra cho mình một mục tiêu đầy tham vọng: sẽ là Uber trong lĩnh vực hàng hóa.