Diamond Island sẵn sàng cho năm 2016, khi bất động sản cao cấp được dự đoán tăng đến 20% so với năm 2015.