Trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư đăng kí cấp mới lĩnh vực kinh doanh BĐS là 1,69 tỷ USD. Chỉ tính trong tháng 7/2015, ngành BĐS đã đón hơn 1,225 tỷ USD vốn FDI, gấp gần 3 lần so với cả 6 tháng đầu năm cộng lại.