Có lẽ chưa có thời điểm nào, việc mua sắm, sử dụng xe "biển xanh" lại bừa bãi, coi thường kỷ cương, pháp chế nhà nước như thời điểm này. Ngày từ đầu năm, báo chí dường như cũng đã phát chán với việc phản ánh xe công đi lễ chùa, lễ hội, xe công đi sân golf, xe công đưa vợ đi chợ...