Sau 7 tháng nộp đầy đủ hồ sơ và nhiều lần liên hệ nhưng chưa nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, anh Nguyễn Đình Long (Gò Vấp) bắt đầu hành trình đi đòi...