Dù không góp vốn điều lệ đúng quy định nhưng một lần nữa, Công ty CP Dewan Projects vẫn được tiếp tục thực hiện dự án ĐH Khánh Hòa