Kết thúc năm 2015, lợi nhuận của nhiều ngân hàng có dấu hiệu khởi sắc và một số ngân hàng 0 đồng đã có tín hiệu tích cực, kinh doanh bắt đầu có lãi.