Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 với mục tiêu tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%, thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.