Nhiều chuyên gia kinh tế đang đưa ra hướng chọn phương án biểu giá bán lẻ điện hai bậc thang (trong đó một bậc dành riêng cho người nghèo), hoặc phương án đồng giá (nhưng có đi kèm chương trình hỗ trợ giá điện cho người nghèo).