Bộ Tài chính cho rằng, để khuyến khích hơn nữa tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trạng trại... cần tiếp tục bổ sung, mở rộng quy định về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.