“Vietnam Airlines có chủ trương cổ phần hoá, gọi vốn đầu tư cho Vasco thì cần công khai kế hoạch, tổ chức định giá Vasco, đưa ra các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư”, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết.