Tại phiên họp báo chuyên đề thường kỳ, Bộ Tài chính cho biết, đề xuất sửa đổi Luật giá trị gia tăng (VAT) theo hướng bỏ thuế giá trị gia tăng mặt hàng nông sản, thủy sản.