VN-Index đã vào vùng kháng cự 570-580 điểm, tuy nhiên sự tăng trưởng của thị trường chưa thực sự bền vững.