Nếu bạn muốn doanh nghiệp mới của mình mau chóng thất bại để sớm quay về với công việc cũ, đây chính là bài viết dành cho bạn.