Xuất phát từ lo ngại khi Bờ Biển Ngà nắm được công nghệ, máy móc chế biến điều sẽ đe dọa nghiêm trọng sự phát triển của ngành điều Việt Nam, các doanh nghiệp điều vừa có văn bản “kêu cứu” lần hai, đề nghị nhiều bộ, ngành, cơ quan liên quan ngăn cản chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ, máy móc chế biến điều giữa Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Hội đồng Bông và điều Bờ Biển Ngà.