Hiện nay, điều đáng buồn là chính quyền lẫn người dân gần như "lãng quên" cây hoa xuất khẩu, trái lại, lại chú trọng nhiều đến các loại rau, củ, quả.