Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được xem như là “chân núi”, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, song các DN CNHT của Việt Nam lại đang loay hoay với nhiều khó khăn.