Thế giới Di động và Masan là hai doanh nghiệp tốn ít thời gian nhất để cán đích. Những doanh nghiệp Việt thu về hàng tỷ đô đều là những doanh nghiệp lớn có thương hiệu mạnh trên thị trường.