Những ngày mà Singapore giữ trị trí số 1 về cảng biển đang chuẩn bị kết thúc.