Đế chế hàng trăm tỉ của ông chủ Amazon bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực công nghệ và bán lẻ toàn cầu