Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho biết nhiều hợp đồng cho vay tiêu dùng bản thân ông đọc cũng không thể hiểu hết...