ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng việc Sở LĐ-TB-XH Hải Dương có 44/46 cán bộ làm lãnh đạo là bất thường, cần thanh tra lại, truy trách nhiệm cả người nghỉ hưu.