Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro nhất trí thúc đẩy nhiều hợp tác song phương nhân chuyến thăm chính thức của ông Sang trong hai ngày 29-30/9.