Qua thời gian dài được áp dụng, vận hành và phát triển để thích nghi với những đổi mới của xã hội, mô hình “Sở hữu kỳ nghỉ” đã chứng tỏ được nhiều ưu thế so với mô hình du lịch truyền thông.