Theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2016 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Ai cập đạt 103,70 triệu USD, giảm 2,79% so với cùng kỳ năm trước.