Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày mai (12/4/2016). Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong giai đoạn tới vẫn phải đẩy mạnh cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước, nhưng không nên làm ồ ạt.