David Tepper cho hay đồng nội tệ của Trung Quốc sắp giảm giá mạnh, trong khi John Burbank cảnh báo rằng một cú đáp khó khăn ở đó có thể nhen nhóm lên sự suy thoái toàn cầu.