Áp dụng mô hình đầu tư hợp tác công- tư (PPP) vào các dự án phát triển và mở rộng cảng đang nở rộ tại các nước đang phát triển trong khu vực châu Á nói riêng và toàn cầu nói chung.