Chỉ có 10% khối lương cổ phiếu được giao dịch tại các sàn chứng khoán Mỹ là đến từ việc phân tích cơ bản, theo ước tính của JP Morgan.