Gần đây, dư luận nghi ngờ về các dự án đầu tư BOT giao thông không minh bạch. Sự thật có phải như vậy?