Đã qua rồi cái thời mà tín dụng, chứng khoán, và uy tín của ngân hàng trung ương chỉ đi lên. Sau những biến động trong tháng 8, các nhà đầu tư đang dần thở phào. Tuy nhiên, những thay đổi lớn, làm cho đảo giới đầu tư còn đang ở phía trước.