Tham gia đấu giá IPO cổ phần DNNN, thâu tóm công ty yếu kém là cách nhanh nhất để các “ông lớn” địa ốc gia tăng quỹ đất.