Tiền thu từ đất của Đà Nẵng hiện chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với cách đây 4 năm...