3 tháng vừa qua, đất nền tại một số dự án trên địa bàn TP. HCM có thanh khoản tương đối tốt, nhiều dự án đã hết hàng hoặc chỉ còn vài nền. Do đó, các chủ đầu tư không còn sử dụng chiêu “bia kèm lạc” để bán hàng như trước.