Theo số liệu Hải quan Việt Nam, tính từ đầu năm đến nay (15/10) kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 126,7 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.