Với việc sở hữu hoàn toàn Daihatsu, Toyota sẽ có thể tấn công mạnh mẽ thị trường xe nhỏ ở các nước đang phát triển.