Đối với hình thức giả mạo website ngân hàng, tổ chức tài chính, hacker tạo ra các website có giao diện giống hệt trang của ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền… rồi mạo danh ngân hàng, người thân, bạn bè gửi đường dẫn trang web đó tới nạn nhân...