Để chống lại sự xâm lấn của hàng Thái, DN Việt không còn cách nào khác phải cải cách toàn diện để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm; đồng thời phải liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm.