Việc Central Group sở hữu Big C Việt Nam sẽ giúp hàng Thái sẽ được bày bán tại hệ thống siêu thị lớn thứ hai cả nước.