Trong cuộc cạnh tranh đầy gay gắt với thép Trung Quốc, các công ty thép của Việt Nam sẽ phải chọn hướng đi nào để không bị ngã quỵ?